AJUTS ECONÒMICS

CASAL D'ESTIU 2019

BEQUES

Recordeu que avui comencen les BEQUES per al CASAL D’ESTIU fins el 15 de maig!!

Els documents necessaris són:

  • Original i còpia del DNI de la persona sol·licitant.
  • Original i còpia del llibre de família 
  • Si s’escau, Original i còpia del certificat de separació o divorci on consti el pacte econòmic.
  • En cas de que hi hagi una persona amb disminució a la unitat familiar, Certificat oficial de discapacitat de la Generalitat de Catalunya.
  • Declaració de la renda de la unitat familiar. Original i còpia.
  • El full de salari o certificat d’ingressos de pensió de tots els membres.
  • En cas d’estar en situació d’atur o de no declarar ingressos, els membres de la unitat familiar en edat activa hauran de presentar original i còpia del document acreditatiu (emès per l’OTG).
  • Declaració jurada dels ingressos no acreditables per cap organisme.

On som?

Enllaços

Segueix-nos!